Aquastop 2100

Aquastop 2100

חומר משחתי ייעודי המכיל כמות מדודה ומאוזנת של חומרים שונים.
החומר מבטיח איטום מלא של החלל בין מעברי קדח / שרוול בקיר לבין צינור כבל המוחדר דרך השרוול.

תיאור המוצר

ייעוד המוצר

  • איטום כנגד מעבר מים וגז.

  • יישום כנגד מים זורמים.

  • אינו רגיש לרעידות ותזוזות.

  • אינו מתייבש.

  • ידידותי לסביבה.

הורדת דף מוצר stopaq 2100
 stopaq 2100