עצר מים QUELLMAX

עצר מים QUELLMAX

עצר מים QUELLMAX

תיאור המוצר

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים. יצרן BPA גרמניה.

תפיחה מרבית עד 400%.

ייעוד המוצר

איטום מישקי הפסקת יציקה בבטון.

הורדת דף מוצר עצר מים QUELLMAX