היפר סיל Hyper Seal DP

היפר סיל HYPER SEAL DP

היפר סיל Hyper Seal DP

תיאור המוצר

Hyper Seal DP עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולארי ותופח.

תפיחה מרבית 320%.

ייעוד המוצר

עצר המים ההידרופילי מסוג Hyper Seal DP-H מיועד לאיטום מישקי יציקה בבטון.

הורדת דף מוצר היפר סיל היפר סיל Hyper Seal DP