היפר סיל Hyper Seal DP-H

היפר סיל HYPER SEAL DP-H

היפר סיל Hyper Seal DP-H

תיאור המוצר

Hyper Seal DP-H עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, וגם מי ים מלוחים בריכוז מלח עד 3%, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולרי ותופח.

תפיחה מרבית 110%.

ייעוד המוצר

עצר המים ההידרופילי מסוג Hyper Seal DP-H מיועד לאיטום מישקי יציקה בבטון.

הורדת דף מוצר היפר סיל היפר סיל Hyper Seal DP-H