עצר מים HYPER STOP DB

עצר מים HYPER STOP DB

עצר מים HYPER STOP DB

תיאור המוצר

עצר מים הידרופילי על בסיס בטונייט. 

תפיחה מרבית מעל 250%.

ייעוד המוצר

איטום מישקי יציקת בטון.

הורדת דף מוצר HYPER STOP DP