Hyperdesmo 2k F

Hyperdesmo 2k F

נוזל פוליאורטני דו רכיבי לאיטום.

תיאור המוצר

הורדת דף מוצר Hyperdesmo 2k F
Hyperdesmo 2k F