MAXCLEAR INJECTION

MAXCLEAR INJECTION

MAXCLEAR INJECTION

תיאור המוצר

חומר הזרקה לאיטום קפילרי לקירות.

ייעוד המוצר

הורדת דף מוצר MAXCLEAR INJECTION