MAXEPOX INJECTION

MAXEPOX INJECTION

MAXEPOX INJECTION

תיאור המוצר

חומר הזרקה אפוקסי דו רכיבי למילוי ושיקום.

ייעוד המוצר

הורדת דף מוצר MAXEPOX INJECTION