צינור הזרקה Predimax  cem11

צינור הזרקה Predimax  cem11

צינור הזרקה predimax  cem11

תיאור המוצר

צינור ייעודי לאיטום תפרי הפסקת יציקה בבטון.

ייעוד המוצר

צינור ייעודי המותקן במישר הפסקת יציקה בבטונים והמיועד להזרקה, בלחץ גבוה, של שרף פוליאורטני לאיטום תפרים אופקיים ואנכיים. מיושם לפני סגירת התבנית.