צינור הזרקה PREDIMAX

צינור הזרקה PREDIMAX

צינור הזרקה PREDIMAX

תיאור המוצר

צינור ייעודי המותקן במישק הפסקת יציקה בבטונים והמיועד להזרקה, בלחץ גבוה, של שרף פוליאורטני לאיטום תפרים אופקיים ואנכיים. מיושם לפני סגירת התבניות.

ייעוד המוצר

הזרקת שרף פוליאורטני לאיטום תפרים אופקיים ואנכיים.

הורדת דף מוצר סילבוס 1500 SEALBOSS