RASCORFLEX PU512F

RASCORFLEX PU512F

RASCORFLEX PU512F

תיאור המוצר

חומר הזרקה פולאורטני חד רכיבי המגיב ותופח במגע עם המים והלחות.

ייעוד המוצר

עצירה של מים זורמים דרך אלמנט בניין. 

במגע עם מים השרף תופח ועוצר את זרימת המים.

הורדת דף מוצר RASCORFLEX PU512F