סילבוס 1510 SEALBOSS

סילבוס 1510 SEALBOSS

תיאור המוצר

שרף פוליאוריטני המוזרק בלחץ לעצור פרצות מים.

ייעוד המוצר

עצירה של מים הזורמים דרך אלמנט בניין.
במגע עם מים השרף תופח ועוצר את זרימת המים.

הורדת דף מוצר סילבוס 1500 SEALBOSS