swellable pasta

swellable pasta

swellable pasta

תיאור המוצר

משחת דבק עצר מתנפח על בסיס פוליאורטן תפיחה מירבית עד 450%.

ייעוד המוצר