WATMAT

WATMAT

בטון לתיקון אלמנטים ציבוריים כגון ברכות, מכסים ומוצרי בטון שונים הנדרשים לשימוש מיידי.

תיאור המוצר

ייעוד המוצר

  • איטום פרצות מים.

הורדת דף מוצר WATMAT
WATMAT